Помет «Б», 25.07.2016, Ami Shegoday Master Gold x Khloya iz Sozvezdija Psov 2