Помет «Н», 25.12.2013, Дар Шах Олимп х Magnifique Meute Vilsanda